Groep

Wanneer we spreken over de groep, spreken we over de ‘hele scouts’. Dit wil zeggen alle leden en leiding. Het dagelijks bestuur van de groep wordt uitgevoerd door de groepsploeg met de groepsleider als eindverantwoordelijke. De groep wordt ook ondersteund door de geëngageerde ouders van het groepscomité.

Groepsadministratie

De groepsadministratie (kortweg: groepsadmin) is de online databank van Scouts & Gidsen Vlaanderen waarin de gegevens van elk lid zorgvuldig bewaard worden.

Als ouder moet je ervoor zorgen dat wij als leiding steeds over de juiste gegevens van jouw zoon beschikken. Daarom is het belangrijk dat je bij het begin van dit nieuwe scoutsjaar alle gegevens op de groepsadministratie nakijkt en indien nodig aanpast of aanvult

Dit gaat enerzijds over algemene contactgegevens en anderzijds over relevante medische informatie op de individuele steekkaart.Deze informatie wordt ter beschikking gesteld van de takleiding en draagt zo bij aan een veilige en persoonlijke begeleiding van uw zoon. Het spreekt voor zich dat deze gegevens ook vertrouwelijk behandeld worden.

Inloggen op de groepsadmin kan je doen met het lidnummer van jouw zoon (je hebt dit ofwel nog van vorig jaar, ofwel krijg je dit van ons toegestuurd).Bij vragen kan je steeds terecht bij onze secretaris via secretariaat@svhouzee.be